Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ən çox oxunan kitablar
Cəlil Məmmədquluzadə. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild
26 Noyabr , 2015

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932) əsərlərinin birinci cildinə ədibin nəsr, dram əsərləri, şeirləri və tərcümələri daxil edilib. Cilddə 3 dram əsəri, 16 satirik şeir və 2 tərcümə nümunəsi toplanıb. İkinci cildə 1906-1914-cü illərdə çap olunmuş publisistikası yer alıb. Bu cilddə tanınmış qələm sahibinin 76 felyetonu oxuculara təqdim olunur. Üçüncü cilddə Mirzə Cəlilin yüzə yaxın məqaləsi və felyetonu dərc olunub. Dördüncü cildinə isə ədibin memuarları, məqalə və məktubları oxucuların ixtiyarına verilib.


Faylı yuklə