Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. I cild
2 May , 2018
Kitabın birinci cildi bütünlüklə Azərbaycan uşaq folkloru nümunələrindən seçilərək tərtib olunub. Toplu bədii materialların xronoloji ardıcıllığı gözlənilməklə hazırlanıb.Kitabda laylalar, oxşamalar, sanamalar, düzgülər, tapmacalar, yanıltmaclar, atalar sözləri, əfsanələr, rəvayətlər, qaravəllilər, nağıllar yer alməşdır. İraq-türkmən folklorundan nümunələr də kitaba daxil edilmişdir. Yazıçı-şair Qəşəm İsabəylinin tərtibçisi və redaktoru olduğu antologiya “Renessans-A” Nəşriyyat Evində çap edilib.