Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Yeni kitablar
Əziz Əliyev. Biblioqrafiya
24 Sentyabr , 2018
Biblioqrafiyada görkəmli alimin-Əziz Əliyevin əsərləri, həyat və yaradıcılığına dair 1933-cü ildən 2017-ci ilədək geniş bir dövrü əhatə edən ədəbiyyat öz əksini tapıb. Biblioqrafik göstərici Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilib, materiallar bölmələr daxilində xronoloji prinsiplə, daxildə isə əlifba sırasına uyğun olaraq qruplaşdırılıb.