Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Yeni kitablar
Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Biblioqrafiya
24 Sentyabr , 2018
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyasından çap olunmuş bu vəsaitin yazıçı haqqında tərtib olunmuş ilk fundamental biblioqrafiyadır. Vəsaitdə alimin əsərləri, həyat və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında zəngin material toplanmışdır.