Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Yeni kitablar
Qəzənfər Paşayev.Biblioqrafiya
24 Sentyabr , 2018
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi biblioqrafiyada professor Qəzənfər Paşayevin əsərləri, həyat və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında materiallar toplanmışdır. Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, kitabxanaçı-biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.