Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Nəsiman Yaqublu. Məmməd Əmin Rəsulzadə

Bu kitabda xalqımızın görkəmli oğlu Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətindən, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrundakı mübarizəsindən danışılır. Kitabda M. Ə. Rəsulzadənin İranda, Türkiyədə, Azərbayc

Qəzənfər Paşayev. Altı il Dəclə və Fərat sahillərində

Filologiya elmləri namizədi Qəzənfər Paşayev altı illik müşahidə və tədqiqatlarının nəticəsi olan bu kitab qədim mədəniyyətin beşiyi olan İraq və iraqlıların etnik adət-ənənəsi, ictimai həyatı, inkişafı haqqında geni

Cəlil Məmmədquluzadə. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin

A. Nağı. Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)

Bu kitabda Qarabağ müharibəsinin kökləri, səbəbləri, gedişi, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər populyar şəkildə şərh olunur, işğalçı Ermənistanın Azərbaycan xalqına qar

M.V.Vidadi. Əsərləri

ХVIII əsrdə şifahi хalq şеri tərzində yazan şairlər içərisində Mоlla Vəli Vidadi mühüm yеr tutur. Vaqifin böyük müasiri оlan görkəmli sənətkarın əsərləri dövrün ədəbi mənzərəsini