Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ceyms Fenimor Kuper.Seçilmiş əsərləri

Ceyms Fenimor Kuper milli Amerika ədəbiyyatının ilk qiymətli nümunələrini yaradanlardan  biri olmuşdur. Kitabda onun məşhur "Ləpirçi" və "Sonuncu Magikan" əsərləri ilə tanış olacaqsınız.

Vilyam Şekspir. Hamlet

Məşhur ingilis dramaturqu Uilyam Şekspirin 1600-1601-ci illərdə yazdığı faciyədir. "Hamlet" Şekspirin ən məşhur əsərlərindən biridir. O həmşinin şairin həcminə görə ən nəhəng əsəridir. Əsərin məzmunu Dan

M. Ə. Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda tariximizin ağ səhifələri—1918-20-ci illər—dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycan xalqının ADR-dən əvvəlki nə sonrakı taleyi, güzəranı yı

Nəsiman Yaqublu. Məmməd Əmin Rəsulzadə

Bu kitabda xalqımızın görkəmli oğlu Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətindən, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrundakı mübarizəsindən danışılır. Kitabda M. Ə. Rəsulzadənin İranda, Türkiyədə, Azərbayc

Qəzənfər Paşayev. Altı il Dəclə və Fərat sahillərində

Filologiya elmləri namizədi Qəzənfər Paşayev altı illik müşahidə və tədqiqatlarının nəticəsi olan bu kitab qədim mədəniyyətin beşiyi olan İraq və iraqlıların etnik adət-ənənəsi, ictimai həyatı, inkişafı haqqında geni