Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ərşad Əzimzadə. Möcüzəsiz möcüzə

Həmişə sağlam olmaq, gümrah və bəxtiyar yaşamaq, öz gəncliyini uzun illər qoruyub saxlamaq istəyən hər kəs, eləcə də ağır xəstəliklərdən təbii üsullarla yaxa qurtarmaq, özünü dava-dərmansız sağaltmaq

Nəcəf bəy Vəzirov. Seçilmiş əsərləri

Azərbaycan xalqının ictimai-tarixi və ədəbi-mədəni həyatında ayrıca bir dövr təşkil еdən Mirzə Fətəli Axundzadənin ən yaxın mənəvi varisi tanınmış dramaturq, publisist və tеatr xadimi Nəcəf bəy Vəzirovdur. Maarif&ccedi

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. I cild

“Biri vardı, biri yoxdu...” möcüzəsi əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə keçmiş, dildən-dilə, yaddaşdan-yaddaşa köçə-köçə milyon-milyon insan ömrünü yaşayaraq b

Azərbaycan xalq mahnıları. I cild

Topluya Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan türk el nəğmələri” (1927), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq melodiyaları” (1937) və Davud Məmmədbəyovun “Azərbaycan lirik xa

Əsatirlər, əfsanələr, rəvayətlət

Azərbaycan əsatirləri, əfsanə və rəvayətlərinin təqdim olunan nəşri xalqımızın mifoloji görüşlər sisteminin aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Kitaba respublikamızın dəyişik bölgələrin