Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. I cild

“Biri vardı, biri yoxdu...” möcüzəsi əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə keçmiş, dildən-dilə, yaddaşdan-yaddaşa köçə-köçə milyon-milyon insan ömrünü yaşayaraq b

Azərbaycan xalq mahnıları. I cild

Topluya Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan türk el nəğmələri” (1927), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq melodiyaları” (1937) və Davud Məmmədbəyovun “Azərbaycan lirik xa

Əsatirlər, əfsanələr, rəvayətlət

Azərbaycan əsatirləri, əfsanə və rəvayətlərinin təqdim olunan nəşri xalqımızın mifoloji görüşlər sisteminin aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Kitaba respublikamızın dəyişik bölgələrin

İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxma qoca

"Geriyə baxma, qoca" romanının mövzusu inqilaba qədər köçəriliklə məşğul olan  tərəkəmələrin həyatından götürülmüşdür. Əsərdə inqilab illəri, kəskin sinfi ziddiyyətlər, bu illərdə k

İlyas Əfəndiyev. Söyüdlü arx

İlyas Əfəndiyevin romanların içərisində “Söyüdlü arx” romanı öz xüsusiliyi, özəlliyi ilə seçilir. “Söyüdlü arx” romanı 1959-cu ildə dərc olunub. Romanda Nuriyy