Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxma qoca

"Geriyə baxma, qoca" romanının mövzusu inqilaba qədər köçəriliklə məşğul olan  tərəkəmələrin həyatından götürülmüşdür. Əsərdə inqilab illəri, kəskin sinfi ziddiyyətlər, bu illərdə k

İlyas Əfəndiyev. Söyüdlü arx

İlyas Əfəndiyevin romanların içərisində “Söyüdlü arx” romanı öz xüsusiliyi, özəlliyi ilə seçilir. “Söyüdlü arx” romanı 1959-cu ildə dərc olunub. Romanda Nuriyy

Mark Tven. Şahzadə və dilənçi. Oskar Uayld. Nağıllar

Bu kitaba milli Amerika ədəbiyyatının yaranması, inkişafı və təşəkkülündə əvəzsiz rol oynamış M.Tvenin "Şahzadə və dilənçi" əsəri və görkəmli ingilis yazıçısı O.Uayldın nağılları daxil edilmişdi

Etel Lilian Voyniç. Ovod

İnqilabi-romantik roman. İlk olaraq 1897-ci ildə ABŞ-da çap olunmuşdur. Romanda gizli inqilabi təşkilat olan “Gənc İtaliya”nın iştirakçılarının XX əsrin birinci yarısındakı fəaliyyəti əks olunub. Xristianlıq

Yunus Əmrə. Əsərləri

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan Yunus Əmrənin “Əsərlri”ndə “Divan”ı, Yunus Əmrənin adı ilə bağlanan şeirlərdən seçmələr, “Risalətün-nushiyyə”si təqdim olunmuşdur.