Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild

XX əsrin əvvəlində nəşr etdirdiyi şeir, hekayə və pyesləri, ədəbi-publisist yazıları, müntəxəbat və dərslikləri bir yazıçı və pedaqoq kimi, romantik çalarla aşılanmış maarifçi-realist ədəbi hərəkatı

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan Abdulla Şaiq romantik şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim, bədii tərcümələr müəllifi kimi zəngin və çoxşaxəli yaradıcılıq irsinə malikdir.

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild

XX əsr milli ictimai, ədəbi və mədəni fikir tariximizdə özünəməxsus yer tutan görkəmli ədib Abdulla Şaiq həm də uşaqların sevimli yazıçısı, şairi və dramaturqudur. Əsrin əvvəllərində də, ortalarında da

Əbədiyyət nuru. Həzrət Muhəmməd

Kitabda Həzrət Muhəmməd (s.ə.s.)in həyatında baş vermiş hadisələr çox rəvan şəkildə, özü də ən mötəbər mənbələrə istinadən əks etdirilmiş, onların təhlili verilmiş və şübhəli məqamlara tutarlı s

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitabd Azərbaycan Republikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"  əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğət