Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ernest Heminquey. Qoca və dəniz

"Qoca və dəniz" Ernest Miller Heminqueyin dünya şöhrətli əsəridir. Əsərdə ucsuz-bucaqsız okeana xırdaca bir qayıqla ova çıxan tənha qocadan bəhs edilir. Öncəki bütün ovları uğursuz nəticələnən qoca bu

Nəriman Nərimanov. Seçilmiş Əsərləri

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixinə görkəmli dövlət xadimi kimi daxil olmuş Nəriman Nərimanov həm də məşhur ədib, dramaturq və publisist kimi tanınır. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda ədibin “Nadir şah”, &

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. 3 cilddə. I cild

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən əsas və aparıcı qolu uşaq poeziyasıdır. Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbayca

Daniel Defo. Robinzon Kruzo

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun “Robinzon Kruzo” romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, irad

Fyodor Mixayloviç Dostayevski. Seçilmiş əsərləri

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan XIX əsrin böyük rus yazıçısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin 3 cilddə tərtib olunmuş əsərlərinin I cildində “Cina