Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild

XX əsr milli ictimai, ədəbi və mədəni fikir tariximizdə özünəməxsus yer tutan görkəmli ədib Abdulla Şaiq həm də uşaqların sevimli yazıçısı, şairi və dramaturqudur. Əsrin əvvəllərində də, ortalarında da

Əbədiyyət nuru. Həzrət Muhəmməd

Kitabda Həzrət Muhəmməd (s.ə.s.)in həyatında baş vermiş hadisələr çox rəvan şəkildə, özü də ən mötəbər mənbələrə istinadən əks etdirilmiş, onların təhlili verilmiş və şübhəli məqamlara tutarlı s

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitabd Azərbaycan Republikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"  əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğət

Ernest Heminquey. Qoca və dəniz

"Qoca və dəniz" Ernest Miller Heminqueyin dünya şöhrətli əsəridir. Əsərdə ucsuz-bucaqsız okeana xırdaca bir qayıqla ova çıxan tənha qocadan bəhs edilir. Öncəki bütün ovları uğursuz nəticələnən qoca bu

Nəriman Nərimanov. Seçilmiş Əsərləri

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixinə görkəmli dövlət xadimi kimi daxil olmuş Nəriman Nərimanov həm də məşhur ədib, dramaturq və publisist kimi tanınır. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda ədibin “Nadir şah”, &