Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. 3 cilddə. I cild

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən əsas və aparıcı qolu uşaq poeziyasıdır. Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbayca

Daniel Defo. Robinzon Kruzo

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun “Robinzon Kruzo” romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, irad

Fyodor Mixayloviç Dostayevski. Seçilmiş əsərləri

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan XIX əsrin böyük rus yazıçısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin 3 cilddə tərtib olunmuş əsərlərinin I cildində “Cina

Məmməd Səid Ordubadi. Qılınc və qələm

Yazıçının tarixi romanlarından sonuncusu olan “Qılınc və qələm”də böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır

Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Mirzə Şəfi Vazehin əldə olan qəzəl, müxəmməs və rübailəri onun nə qədər zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə və yüksək istedada malik olduğunu göstərir.