Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda macəra romanlarının bənzərsiz ustası Mayn Ridin “Başsız atlı” və “Otseola – Seminolların başçısı” əsərləri yer almışdır. “Başsız atlı”da yazıçı ABŞ tərəfindən qəsb olunmuş ölkələrin xalqların

Şəmistan Nəzirli. Azərbaycan generalları

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlinin oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan generalları” kitabı uzun illər aparılan axtarışların və gərgin zəhmətin bəhrəsidir. Tarixi sənədlərin şahidliyi ilə yazılan bu

Qabusnamə

Fars nəsrinin ilk mərhələsində elə kitab göstərmək olmaz ki, o, məzmununun rəngarəngliyi, dilinin səlisliyi, oxucular arasında qazandığı şöhrət nöqteyi-nəzərindən "Qabusnamə" ilə müqayisə edilə b

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

12 noyabr 1995-ci il tarixdə keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1)"Azərbaycan Respublikası Konstitu

Molla Nəsrəddin lətifələri

Uyğur elindən Serbiyayadək böyük bir ərazidə geniş şöhrət tapmış, duzlu, məzəli hekayələri, tutarlı cavabları el məsəllərinə çerilmiş, xalqın rəğbət və məhəbbətini qazanmış Molla Nəsrəddin xalq mü