Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Azərbaycan nağılları. İkinci kitab

Kitaba  Elvira Məmmədovanın-Dəcəl cırcırama, Mehriban Bünyatzadənin-Kəpənəklər, Aygün Bünyatzadənin-Rafael və Çipa və s. müasir nağıllar toplanmışdır.

Atalar sözləri və tapmacalar

Bu kitab şifahi xalq ədəbiyyatına fərqli yanaşmalarla hazırlanmışdır. Ümid edirik ki, məktəbəqədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu nəşr onların sevimli kitabı olacaq.

Noğul bala

Bu topluda cəmlənən şeirlər anaya və Vətənə məhəbbətə, dostluğa və sədaqətə, igidliyə və qəhrəmanlığa səsləyən şeirlərdir.

Azərbaycan nağılları. Birinci kitab

Kitaba M. Şahbazovun-Səhərli oğlan, İ. Tağıyevin-Fəsillər, T. Möhlətin-Bülbül və qarışqa,T. Əliyevin-Cırcıramanın nağılı  adlı müasir nağıllar daxil edilmişdir.

Uşaq folkloru

Kitaba Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarından seçmələr daxil edilmişdir.