Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Hər suala bir cavab. (Ensiklopedik toplu).I cild

7-12 yaşlı uşaqlar üçün ensiklopedik kitab. Şəkil və illüstrasiyalar ağ-qara verilib.

Mətanət Ulu Şirvanlı. Ağ ayaqqabı

Mətanət Ulu Şirvanlı özünəməxsus yaradıcılıq üslubuna, dəst-xəttə malik bir qələm sahibidir. Çoxlu şeir və nəsr əsərlərinin müəllifidir.Oxucular onun əsərlərini həvəslə, maraqla oxuyurlar, şeirlərinə musiqilər bəstəl

Müşfiq Xan. 5.45

Müllifin "5.45" adlı kitabı son illərdə qələmə aldığı 15 hekayədən ibarətdir. Əsasən detektiv janrda yazmağa üstünlük verən müəllifin bu kitabında yer alan əsərlərdə hadisələr xəfiyyə ədəbiyyatının hüdudlarından

İlham Rəhimli. Şəki teatrı

“Qanun” nəşriyyatında çap olunan tədqiqat əsəri müəllifin “Azərbaycan teatrı” silsiləsindən növbəti kitabıdır. Kitab dörd bölmələdən ibarətdir: Teatrın təşəkkülü və inkişaf yolu” (1879 – 1933), Mirzə Ələk

Məmmədhüseyn Əliyev. Dağlar oğlu

M.Əliyev ədəbi yaradıcılığa məktəb illərindən başlayıb. O, “Dağlar oğlu”, “Lənkəran hekayələri”, “Torpağın ətri”, “Qayaların səsi”, “Döyüşən illər” kimi romanların, çoxlu sayda şeir və poemaların, publ