Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Nizami Gəncəvi. Xeyir və Şər

Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollanırlar. Yol üçün tədarük görmüş, azuqə götürmüşdülər. Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azuqəsini açıb ortaya qoyur. Şər is

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Qızıl xoruz nağılı

A.S. Puşkin Qızıl Xoruz nağılıKeçmişdə bir səltənətdə, Bir bilinməz məmləkətdə Dadon adlı çar yaşardı, Gənc yaşından qəzəbkardı. Qan uddurur qonşulara, Heç vermirdi hərbə ara. Günlər keçdi, qocaldı çar, D

Bitdi çiçək, oldu yaz

Kitaba şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələr – holavarlar, maldar nəğmələri, mövsüm və mərasim nəğmələri, xalq tamaşaları, eləcə də el sınaqlarından nümunələr daxil edilmişdir. Holavarlar - Yel baba Maldar nəğmələri

Nizami Gəncəvi. Türküstan gözəlinin hekayəti

            Şeyda adlı incə zövqlü bir memar Bəhramşahın arzusuyla iki il gecə-gündüz işləyərək yeddi rəngə çalan yeddi günbəzli nurlu bir saray tikdi.         &n

Məhəmməd Füzuli. Meyvələrin söhbəti

Bahar fəsli idi. Çöllər, çəmənlər yaşıl don geymişdi. Qış yuxusundan ayılmış bitkilər aləmi min rəngə çalırdı. Lalə elə qızarmışdı ki, elə bil bağrına dağ çəkmişdilər. Nərgiz gülü bağa girən kimi ətrafına bax