Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Qəzənfər Paşayev.Biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi biblioqrafiyada professor Qəzənfər Paşayevin əsərləri, həyat və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında material

XX əsrin Norveç hekayələri

Norveç nəsrinin ümumi mənzərəsini Azərbaycan oxucusuna ilk dəfə təqdim edən kitaba müxtəlif ədəbi nəslin təmsilçiləri – T.Vesos, F.Börnset, A.Myukle, N.Y.Rüd, L.A.Holma, E.Ekland, S.Holmebakk, İ.Svinsos və Y.Qorder kimi görkəmli

Zemfira Qafarova. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlusu"su

Zemfira Qafarova kitabında "Koroğlu" operasının milli və beynəlmiləl əlaqələrinin qarşılıqlı əlaqəsi aspektində hərtərəfli araşdırmasına cəhd göstərmişdir.

Теюб Гурбан. Судьба дольше жизни

Светлой памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева

Əziz Əliyev. Biblioqrafiya

Biblioqrafiyada görkəmli alimin-Əziz Əliyevin əsərləri, həyat və yaradıcılığına dair 1933-cü ildən 2017-ci ilədək geniş bir dövrü əhatə edən ədəbiyyat öz əksini tapıb. Biblioqrafik göstərici Azərbaycan və rus dilləri