Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Rahilə Hüseynova. Tapmacalar

Kitaba təbiət aləmi, güllər, çiçəklər, heyvanlar alami, meyvələr, süd məhsulları, bostan bitkiləri, insan orqanizmi, texnologiyalar, cihazlar və avadanlıqlara aid tapmacalar daxil edilmişdir.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. I cild

Kitabın birinci cildi bütünlüklə Azərbaycan uşaq folkloru nümunələrindən seçilərək tərtib olunub. Toplu bədii materialların xronoloji ardıcıllığı gözlənilməklə hazırlanıb.Kitabda laylalar, oxşamalar, sanamalar, düzgülər, ta

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. II cild

Kitabın Azərbaycan klassik və müasir uşaq poeziyasını əhatə edən ikinci cildində 25 müəllifin şeirləri toplanıb. Antologiyanın bu cildində klassik şeirlərdəki müasir günümüzdə az istifadə olunan və ya istifadə olunmayan söz v

Nizami Gəncəvi. Xeyir və Şər

Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollanırlar. Yol üçün tədarük görmüş, azuqə götürmüşdülər. Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azuqəsini açıb ortaya qoyur. Şər is

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Qızıl xoruz nağılı

A.S. Puşkin Qızıl Xoruz nağılıKeçmişdə bir səltənətdə, Bir bilinməz məmləkətdə Dadon adlı çar yaşardı, Gənc yaşından qəzəbkardı. Qan uddurur qonşulara, Heç vermirdi hərbə ara. Günlər keçdi, qocaldı çar, D