Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Biblioqrafiya

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyasından çap olunmuş bu vəsaitin yazıçı haqqında tərtib olunmuş ilk fundamental biblioqrafiyadır. Vəsaitdə alimin əsərləri, həyat və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqq

Mustafa Çəmənli. Biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı “Mustafa Çəmənli” adlı biblioqrafik göstəricidə Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, nasir, publisist Mustafa Çəmənlinin 1972-ci ildən 2017-ci ilədək nəşr edilmi

Məcid Şamxalov. Qayınana

Məcid Şamxalov. Qayınana M.F.Axundov adına Dövlət Teatr Texnikumunda təhsil aldıqdan sonra (1924-1926) taleyini milli səhnəyə bağlayır, Azərbaycan Akademik Dram Teatrında aktyor işləyir. İlk ədəbi-ictimai fəaliyyəti "Damğa" tənqi

Sevinc Nuruqızı. Fəsillər.(Bozqulaq və fəsillər).

Balaca uşaqlar üçün. Gəlin yaxından tanış olaq!

M.Ə.Sabir. Təmsillər

Balaca uşaqlar üçün kitabda "Qarınca", "Hörümçək və ipəkqurdu", "Ağacların bəhsi" təmsilləri yer alır.