Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Bitdi çiçək, oldu yaz

Kitaba şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələr – holavarlar, maldar nəğmələri, mövsüm və mərasim nəğmələri, xalq tamaşaları, eləcə də el sınaqlarından nümunələr daxil edilmişdir. Holavarlar - Yel baba Maldar nəğmələri

Nizami Gəncəvi. Türküstan gözəlinin hekayəti

            Şeyda adlı incə zövqlü bir memar Bəhramşahın arzusuyla iki il gecə-gündüz işləyərək yeddi rəngə çalan yeddi günbəzli nurlu bir saray tikdi.         &n

Məhəmməd Füzuli. Meyvələrin söhbəti

Bahar fəsli idi. Çöllər, çəmənlər yaşıl don geymişdi. Qış yuxusundan ayılmış bitkilər aləmi min rəngə çalırdı. Lalə elə qızarmışdı ki, elə bil bağrına dağ çəkmişdilər. Nərgiz gülü bağa girən kimi ətrafına bax

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

Biri varmış, biri yoxmuş, bir keçi varmış. Keçinin üç balası varmış. Birinin adı Şəngülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin də adı Məngülüm. Bu keçi gedib hər gün meşədə və çöldə otlayar, geri qayıdanda buynuzunda o

N.N. Nosov. yamaq

Uşaqlar üçün şəkilli  kitabdır. Kitabda rus yazıçısı N. Nosovun "Yamaq", "Şüşə konfet", "Oyunbazlar" adlı uşaqlar üçün maraqlı hekayələr toplanmışdır.