Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Üç tenqu və porsuq. Dünya xalqlarının nağılları

Bu nağıl kitabına "Üç tenqu və porsuq" Yapon nağılı, "Siçan və sərçə" Eston nağılı,  "Maşenka və ayı" Rus xalq nağılı, "Xeyirli sövdələşmə" Pakistan nağılı daxildri."Üş tenqu və porsuq" Yapon nağılı. Çox qə

Çil Madyan. Azərbaycan xalq nağılı

Biri var idi, biri yox idi, göyün altında, yerin üstündə bir şah oğlu var idi. Bu şah oğlunun bir göy atı var idi. Şah oğlu hər gün göy atını minib meydana çıxadı.Şəhərin bütün yaxşı at minənləri də ora yığışardılar.

Qəşəm İsabəyli. Boz cücələrlə məşhur oğrubaşı Qara pişiyin ölüm-dirim savaşı

Q.İsabəyli 2014-cü ildə "Cin" nağıl-povestinə görə İsveçrədə dünyanın 57 uşaq yazıçısı sırasında Beynəlxalq Andersen Fəxri Diplomuna layiq görülümüşdür. Bizi Avropa ədəbi dəyərlərinə yaxınlaşdıran, Azərbaycan uşaq

Hər suala bir cavab. (Ensiklopedik toplu).I cild

7-12 yaşlı uşaqlar üçün ensiklopedik kitab. Şəkil və illüstrasiyalar ağ-qara verilib.

Mətanət Ulu Şirvanlı. Ağ ayaqqabı

Mətanət Ulu Şirvanlı özünəməxsus yaradıcılıq üslubuna, dəst-xəttə malik bir qələm sahibidir. Çoxlu şeir və nəsr əsərlərinin müəllifidir.Oxucular onun əsərlərini həvəslə, maraqla oxuyurlar, şeirlərinə musiqilər bəstəl