Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev: Bomba.

Qоrоdоvоy Кərbəlayi Zal iyirmi beş ildən artıq idi pоlis idarəsində xidmət edirdi. Оnun arvadı hərdənbir deyərdi:– A кişi, sənin saqqalına nə şaşкa yaraşır, nə də şapкa. Gəl sən bu qоrоdоvоyluqdan əl çəк! Bir b

Fikrət Sadıq. Balaca kirpi

Bu kitab kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Arşın mal-alan - 100

“Arşın mal alan” operettasının səhnəyə qoyulmasının 100 illiyi münasibətilə nəşr olunan kitabda ölməz əsərin yazılması ilə bağlı Ü. Hacıbəylinin xatirələri, qeydləri, əlyazmaları, müxtəlif teatrların afişaları, elan

Nağıl qatarı Cuf-Cuf

Davranış qaydaları. 25 nağıl

İssumbosi. Dünya xalqlarının nağılları

İssumbosi. Dünya xalqlarının nağılları