Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri

Fransuaza Saqanın “Seçilmiş əsərləri” kitabına onun “Boyunduruq”, “Dolanbac yollarda”, “Müəmmalı təbəssüm” romanları və “Sehrli buludlar”, “Məğlubiyyət zəngi” adlı povestləri daxil edilmişdir.Məhəbbət, tən

Tahir Kazımov.Qırmızı rəng

Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmin

Azerbaijan Fairy-Tales

The story of a clever girl Once open a time there lived a Padishah and his vizier. One day when they were returning from hunting they met an old women. The Padishah held the horse`s head and said: “Woman, what`re you doing here? What`s you occup

Мирза Фатали Ахундов. Обманутые звезды

В начале владычества Сефевидов столицею Ирана был Казвин. Мухаммед-шах Сефеви после ряда разнообразных событий передал бразды правления

Mixail Zoşenko. Ağıllı meymun

Bir klounun çox ağıllı meymunu var idi. O hər şeyi anlayıb başa düşürdü. Oyunbaz ona saymağı öyrətmişdi. Meymun nəinki saymağı bacarır, hətta quyruğu ilə istənilən rəqəmi göstərə də bilirdi...