Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ələddinin macaraları və başqa nağıllar

Seçilmiş nağıllar toplusu.Ələddinin macaraları və başqa nağıllar

Azerbaijan fairy-tales

Azərbaycan nağılları (İngilis dilində)

Orxan Qaravəli. Tanıdığım Nazim Hikmət. Xatirələr

Kitab görkəmli türk şairi Nazim Hikmətin keşməkəşli həyatını və yaradıcılığından fraqmentləri andırır oxucusuna. Xatirə üslubunda qələmə alınan əsərdə şairin uşaqlığı, gəncliyi, həbsxana dövrü və Moskva həyatından

Mariya Elena Valş. Dailan Kifki

Mariya Elena Valşınuşaq ədəbiyyatının əsil incilərinə çevrilmiş əsərləri ingilisŞ fransız, italyan və s. dillərdə tərcümə olunmuş və böyük maraqla qarşılanmışdır.

Cəlil Məmmədquluzadə. Xatiratım

"Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin banisi, böyük Azərbaycan yazıçısı Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin "Xatiratım" “XAN” Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən dərc etdiyi V kitabıdır. “Xatiratım” memuarının dili və