Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Prof. Fazil Qaraoğlu. Ermənilər və həqiqətlər (Rəsmi sənədlərlə)

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, ya yadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən

Bizi əsirlikdən qurtarın. Release us from captivity

Kitabda Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarının işğal altında olan ərazilərdə və Ermənistanda saxlandıqlarını, əzab və işgəncələrə məruz qaldığlarını t