Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Mirzə Rəhim Fəna. 1905-ci il hadisəsi

Kitabda XIX əsr Qarabağ adəbi ntühitinin görkəmli nümayəndalərindən olan M irzə Rəhim Fənanın öton yüzilliyin əvvollərində şahidi olduğu erməni milhtçilərinin törətdiyi qırğmlardan bəhs olunur.

Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar

“Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar” adlı kitabçada dünyanın görkəmli alimlərinin təbii muzey adlandırdığı Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağda azərbaycanlılara məxsus milli-mədəniyyət nümunələrin

V. Arzumanlı, V. Həbiboğlu, K. Muxtarov. 1918-ci il qırğınları. Tarixi araşdırmalar

Əsrin əvvəlində xalqımızın soyqırımına məruz qalmasından, mahallarımızın, ərazilərimizin iĢğalından, həmin qanlı siyasət nəticəsində qurban gedən yüz minlərlə soydaĢımızın faciə-fəlakətlərindən bəhs edən bu kitab h

Rəftar İmanov. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd - qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

Kitab dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndiyi müasir dövrdə müstəqillik uğrunda mübarizəmiz, eyni zamanda düşmənlərimizin tarixən müstəqilliyimizin məhvinə yönəlmiş siyasətinin mahiyyət və metodlarım öyrəııib, ibrət dər

Prof. Fazil Qaraoğlu. Ermənilər və həqiqətlər (Rəsmi sənədlərlə)

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, ya yadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən