Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Natiq Əliyev. Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu

 Elmi-publisitik kitab. Cavan hərbiçi-zabit və şair N.Əliyevin Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin ordu quruculuğuna həsr olunmuş araşdırması.

Gülbəniz Babaxanlı. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid

Gülbəniz Babaxanlı. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid

Ədalət Qasımov. Heydər Əliyev və Naxçivan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)

Ədalət Qasımov. Heydər Əliyev və Naxçivan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)

Heydər Əliyev. İki cilddə. II cild

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun nəşri olan «Heydər Əliyev» fundamental elmi araşdırmasının 2‑ci cildi dahi şəxsiyyətin ömür yolunun Müstəqillik dövrünü əhatə edir.

Heydər Əliyev. İki cilddə. I cild

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun nəşri olan «Heydər Əliyev» fundamental elmi araşdırmasının 1‑ci cildi dahi şəxsiyyətin ömür yolunun müstəqillik illərinə qədərki dövrünü əhatə edir.