Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir. I kitab

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan çoxcildliyi böyük siyasi-tarixi və elmi-nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş daxili sabitlik, balanslı xaric

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: I cild

Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər müsahibələr. 

İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir. II kitab

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan çoxcildliyinin 2-ci cildində Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilib daha da inkişaf etdirilməsinə, respublikamızın sürətli iqtisadi tərəqqisi və yüksə