Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Səmədov Abutalıb. Prezident İlham Əliyev: II cild: İnkişafın Azərbaycan yolu: "Narıncı" fəlakətdən qurtuluş

"Prezident İlham Əliyev" çoxcildliyinin "İnkişafın Azərbaycan yolu. ("Narıncı" fəlakətdən qurtuluş)" adlanan ikinci cildi qaragüruhçu müxalifətin 2003-2005-ci illərdə hakimiyyəti zorakı vasitələrlə ələ keçirmək p

Илхам Алиев, Акиф Мурадвердиев. Азербайджанская нефть в политике мира

Вторая книга многотомника "Азербайджанская нефть в политике мира", написанная на основе бога-тых исторических материалов, рассказывает в о

Алиев Ильхам. Каспийская нефть Азербайджана

В книге исследуется политическое и экономическое развитие Каспийского региона с древних времен до наших дней и историческое развитие при

İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir. I kitab

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan çoxcildliyi böyük siyasi-tarixi və elmi-nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş daxili sabitlik, balanslı xaric

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: I cild

Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər müsahibələr.