Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Pyer Davit və Korner. Lö Brənin kitabları

Pyer Davit və Korner Lö Brənin kitabları

Bağırova Samirə. Evkalipt növlərinin Azərbaycanda iqlimləşdirilməsi və dendroxro-noloji təhlili

Bağırova Samirə. Evkalipt növlərinin Azərbaycanda iqlimləşdirilməsi və dendroxro-noloji təhlili

Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aidmüasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən«İnsan və

E.A. Məmmədova. Yeraltı suların dinamikası

Dərslikdə yeraltı suların hərəkət nəzəriyyəsi:süzülmənin fiziki-riyazi əsaslan, süzülmə ilə bağlı məsələlərin həlli üsulları, təcrübə-süzülmə işlərinin nəzəri əsasları və s. haqqında bəhs cdilir. Əsas diqqət hid

Riyazi Fizika. Diferensial tənliklər

Riyazi Fizika diferensial tənliklər kitabı Xüsusi törəməli tənliklər, Sərhəd məsələsi, Dalğa tənliyi üçün koşi məsələsi, Dalğa tənliyi üçün qarişiq məsələ, Istilikkeçirmə tənliyi, Harmonik funksiyalar, Dirixle və neyman