Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Həsənov Arzuman. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması

Həsənov Arzuman. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması

Alovdan yaranmışlar. Qarabağ atları, dünya türk atçılığı

Alovdan yaranmışlar. Qarabağ atları, dünya türk atçılığı

Mürşüdli Ç. , Məmmədov Q. İstilik aparatları. Dərs vəsaiti.

İstilikötürmənin nəzəri məsələləri araşdırılmış, istilik mübadiləsi aparatlarının təsnifatı, konstruksiyaları, onların texnoloji, konstruktiv, mexaniki və hidravliki hesablamaları, effektivliklərinin yüksəldilməsi məsələlə

Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov, İsmət Əhmədov, Rövşən Xəlilov. Genetik Modifikasiya Olunmuş Qida Məhsulları

Təqdim olunan dərs vəsaiti genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlər və onların məhsulları haqqında yazılmış ilk kitabdır. Bu dərs vəsaitində gen mühəndisliyi nəticəsində genomu dəyişdirilmiş orqanizmlər, onların məhsulları, ya

C++ Proqramlaşdırma dili

Bu mətndə Windows sistemlərində C++ dilində proqram tərtibindən bəhs olunur. Bu mətndən istifadə edə bilmək üçün ilkin olaraq heç bir proqramlaşdırma dilini bilmək tələb olunmur