Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Rzayev Elman. Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu

Rzayev Elman. Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu

Elçin Eyvazlı. İnam, su və tezlik ilə müalicə

İnam - ən yaxşı dərmandır. Bütün xəstəliklərin mənbəyi və nəticəsi zehindir.  Zehin kirliliyi olmasa xəstəlikllər ortaya çıxmaz. Tək bir sağaltma vasitəsi vardır, o da inamdır. Altşüurunuz həyat kitabınızdır.

V.İ.Bodyajina, K.N.Jmakin. Ginekologiya (Dərslik)

Ginekologiya (yunanca gine - qadın. loqos - elm) "qadın haqqında elm" deməkdir. Təbabətin mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahəsi olan ginekologiya qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənən, qadın xəstəlikl

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya

Dərslikdə ümumi epidemiologiyanın bütün bölmələri əhatə olunmuşdur: epidemik proses haqqında təlim, dezinfeksiya, sterilizasiya, dezinseksiya, deratizasiya, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası, epidemioloji nəzarət, ocaqda aparılan

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır.