Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

V.İ.Bodyajina, K.N.Jmakin. Ginekologiya (Dərslik)

Ginekologiya (yunanca gine - qadın. loqos - elm) "qadın haqqında elm" deməkdir. Təbabətin mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahəsi olan ginekologiya qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənən, qadın xəstəlikl

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya

Dərslikdə ümumi epidemiologiyanın bütün bölmələri əhatə olunmuşdur: epidemik proses haqqında təlim, dezinfeksiya, sterilizasiya, dezinseksiya, deratizasiya, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası, epidemioloji nəzarət, ocaqda aparılan

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır. 

Şəlalə Məhyəddinqızı. Qaranlıqdan işığa

Bu kitab dünya şöhrətli göz cərrahı,  Azərbaycanoftalmologiyasının banisi professor Ümnisə Musabəylinin 110 illik yubileyinə həsr olunub.Kitabda alimin elmi fəaliyyəti ilə bağlı xatirələrtoplanıb. 

A.Allahverdiyev, M. Bağırova. Qanın laborator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinəhəsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərininmənşəyi və fizioioji roiu haqqında məlumat və bu göstəricilərinorta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə