Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan tarixi

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dövlət xadimi Məmməd Əmin Rəsulzadə həm də görkəmli alim, tarixçi, ədəbiyyatşünas olmuşdur. Təəssüf ki, onun zəngin elmi irsindən oxucularımız hələ də xəbərsizdirlər. Bu kitabda M.Ə. Rə

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda tariximizin ağ səhifələri—1918-20-ciillər—dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycanxalqının ADR-dən əvvəlki nə sonrakı taleyi, güzəranı yığcam şəkildə əkset

Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan höküməti (1918- 1920)

Kitabda tariximizin bir qaranlıq səhifəsinin bəzi tərəflərinin açılmasına cəhd göstərilir. Təqdim olunan məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) təməlini qoyanlar, Azərbaycan parlamenti və onun işi haqqında

Ağayev Yusif, Əhmədov Səbuhi. İstiqlal Yürüşü. 1918

Hərb tarixini bilmək təkcə ordunun şəxsi heyəti üçün deyil, ümumiyyətlə, bütün vətəndaşlar üçün vacibdir. Bu çoxşaxəli problemin həlli isə hərb tarixini işıqlandıran elmi və elmi-kütləvi əsərlərdən bilavasitə&nbs

Hüseyn Ciddi. Buğurt qalası

Şirvanın orta əsr möhtəşəm qalalarından biri də Buğurt qalasıdır. Əlverişlistrateji mövqeyinə və əzəmətli istehkamlarına görə dövrünün mühüm qalalarındanbiri olan Buğurt qalası bir neçə əsr Şirvan hökmdarlarının müda