Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Şəmistan Nəzirli. General Əliağa Şıxlinski ömrü

Müəllif Şəmistan Nəzirli General Əliağa Şıxlinski haqqında kitabını oxuculara təqdim edir. Əsərdə generalın həyat yoldaşı ilkazərbaycanlı hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım və unudulmuş general Novruzovqardaşarı haq

Mehman Süleymanov. Gülüstan müqaviləsi. II hissə

Kitab XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanxanlıqları ərazisində və bütnlükdə Cənubi Qafqazda baş verən hərbisiyasiproseslərə həsr olunmuşdur. Nadir şah dövlətinin dağılmasındansonra Azərbaycan xanlıqların

Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan tarixi

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dövlət xadimi Məmməd Əmin Rəsulzadə həm də görkəmli alim, tarixçi, ədəbiyyatşünas olmuşdur. Təəssüf ki, onun zəngin elmi irsindən oxucularımız hələ də xəbərsizdirlər. Bu kitabda M.Ə. Rə

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda tariximizin ağ səhifələri—1918-20-ciillər—dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycanxalqının ADR-dən əvvəlki nə sonrakı taleyi, güzəranı yığcam şəkildə əkset

Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan höküməti (1918- 1920)

Kitabda tariximizin bir qaranlıq səhifəsinin bəzi tərəflərinin açılmasına cəhd göstərilir. Təqdim olunan məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) təməlini qoyanlar, Azərbaycan parlamenti və onun işi haqqında