Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Fətəli Xan Xoyski: həyat və fəaliyyəti

Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq demokratik respublika qurmaq prinsipini qarşısına məqsəd qoymuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin (1918-1920) dövlət quruculuğu, xarici siyasət, ordu quruculuğu və başqa sahələrdə gördüyü işl

Sadıq Murtuzayev.İlisu

Kitab Qafqazın ən qədim və tanınmış yaşayış məskənlərindən olan Qax rayonunun İlisu kəndinin şanlı tarixi keçmişinə, dil xüsusiyyətlərindən, əsrarəngiz təbiəti, qədim və müasir abidələri, Azərbaycan prezidenti İlha

Şəmistan Nəzirli. General Əliağa Şıxlinski ömrü

Müəllif Şəmistan Nəzirli General Əliağa Şıxlinski haqqında kitabını oxuculara təqdim edir. Əsərdə generalın həyat yoldaşı ilkazərbaycanlı hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım və unudulmuş general Novruzovqardaşarı haq

Mehman Süleymanov. Gülüstan müqaviləsi. II hissə

Kitab XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanxanlıqları ərazisində və bütnlükdə Cənubi Qafqazda baş verən hərbisiyasiproseslərə həsr olunmuşdur. Nadir şah dövlətinin dağılmasındansonra Azərbaycan xanlıqların

Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan tarixi

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dövlət xadimi Məmməd Əmin Rəsulzadə həm də görkəmli alim, tarixçi, ədəbiyyatşünas olmuşdur. Təəssüf ki, onun zəngin elmi irsindən oxucularımız hələ də xəbərsizdirlər. Bu kitabda M.Ə. Rə