Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

İradə Əlili. Dünya sevənlərindir

Şairənin sizlərə təqdim etdiyi kitabında Vətənə, Anaya, Torpağa, uşaqlara bağlılığını əks etdirən şeirlər təqdim olunur. Bu müəllifin oxucularla ikinci görüşüdür.

Dünya ədəbiyyatı antologiyası. I cild

Dünya ədəbiyyatı antologiyasının I cildinə dünya xalqlarının VII-XXI əsr poeziyasının nümunələri daxil edilmişdir.

Dünya ədəbiyyatı antologiyası. II cild

İki cildlik dünya ədəbiyyatı antologiyasının II cildinə dünya ədəbiyyatının nəsr nümunələri toplanmışdır.

Müşfiq Xan. Sonuncu hədiyyə

Açılmayan qətl cinayətləri üzrə baş müstəntiq – Sato ləqəbli Saday Oğuzla son dərəcə qarışıq qətlin cinayət sirrinin açılmasına oxucular da şahidlik edəcək”. Romanda hadisələr bir-birini sevən iki gəncin qəfildən yoxa

Şarl de Koster.Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi

Yeni dövr Belçika milli ədəbiyyatının banisi sayılan Şarl de Koster öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyata demokratik ideyalar və xəlqilik ruhu gətirmişdir. Yazıçının təqdim olunan "Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi" Avropa xalqlar