Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr

Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr

Xano. X-dan sonra

Xano. X-dan sonra

Günay Talıblı. Divanə

Günay Talıblı. Divanə

Rövşən Yerfi. Məhbəs presləri

Kitab qadın cəza evindən (“Həbsxana bənövşəsi”) və cinsi azlıqlardan bəhs edən (“Sanitarlar”) məhbəs pyeslərindən ibarətdir. Bu pyeslər Azərbaycan ədəbiyyatında məhbəs mövzusunda ilk nümunələrdir...

Hüseyn Məmmədov. Xatirələrin izi ilə

Kitabda tanınmış müəllifin xatirələrindən ibarət yazılar toplanıb. Rəvan dillə, nisgilli notlarla qələmə alınmış bu xatirələr memuar çağdaş ədəbiyyatımızın janrına maraqlı rənglər, estetik çalarlar qatır.