Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Danışan kukla

Danışan kukla.

Dəmir necə ayaq açdı

Dəmir necə ayaq açdı.

Gülzar İbrahimova. İlin neçə fəsli var

Gülzar İbrahimova. İlin neçə fəsli var

Əli Vəliyev. Madarın dastanı

Fоlklоr mоtivləri əsаsındа uşаqlаr üçün yаzılmış sеһrli dаstаn.

Dağıstan xalqlarının nağılları

Dağıstan xalqlarının nağılları