Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Dünya yazıçılarının nağıllları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni

Mirmehdi Seyidzadə. Ağacların söhbəti

Bir dәfә sәһәr-sәһәr Gülbәnizlә Sәnubәr Kәnddәn yola düzәldi, Yaxın meşәyә gәldi. Qızlar gördü ağaclar Sәf çәkib qatar-qatar... Maraqlandı Sәnubәr Dedi:—Hәr ağac әgәr Danışsa, ay Gülbәniz, Adını bil әrdik bi

Abbas Səhhət. Uşaq şeirləri

Abbas Səhhət. Uşaq şeirləri

Sevinc Nuruqızı. Ağ xoruzun hekayəti

Kiçik yaşlılar üçün şəkilli nağıl kitabı.

Firudin bəy Köçərli. Balalara hədiyyə

Uşaqlar, xəbəriniz olsun ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrini bir kitabda ilk dəfə görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tanınmış maarifçi Firidun bəy Köçərli toplamışdır. Onun 1912-ci ildə tərtib etdiyi “Balala