Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Sevinc Nuruqızı. Ağ xoruzun hekayəti

Kiçik yaşlılar üçün şəkilli nağıl kitabı.

Firudin bəy Köçərli. Balalara hədiyyə

Uşaqlar, xəbəriniz olsun ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrini bir kitabda ilk dəfə görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tanınmış maarifçi Firidun bəy Köçərli toplamışdır. Onun 1912-ci ildə tərtib etdiyi “Balala

Tısbağa və dostları

Bu kitabı oxuyanda inanacaqsınız ki, əsas qəhrəmanımızın, Tısbağanın başına gələn əhvalatlar nə vaxtsa hər birimizin başına gələ bilər. Bəlkə də aramızda buna bənzər əhvalatlarla qarşılaşanlar da var...

Nağıllar. Azərbaycan xalq nağılları

Kitabda Meyvələrin söhbəti, Şah və qarışqa, Fitnə nağılları toplanmışdır.

Sehirli dolça

Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı və onun aman-zaman bircə qızı vardı...