Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Tənbəlin nağılı

Biri vardı, biri yoxdu bir tənbəl vardı. Bu tənbəlin çox işgüzar atası, işləməkdən yorulmayan anası vardı. Onların işgüzar olmasına baxmayaraq oğulları həddindən artıq tənbəl idi. Oğullarının cavan olmasına baxmayaraq, tə

Tülkü və Hacıleylək

Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir də bir hacıleylək var idi. Bunlar qardaş olmuşdular. Bir gün tülkü hacıleyləyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi, bir siniyə tökdü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr. Lüis Kerollun "Alisa möcüzələr diyarında", Redyard Kiplinqin "Mauqli" və Joze Qomes Ferreyranın "Cəsur Joanın qəribə macəraları" əsərləriDünya ədəbiyyatının bir çox nümayəndələri öz y

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel

"Qarqantüa və Pantaqrüel" romanının ən böyük məziyyəti,onun ən yüksək yumora malik olmasıdır.Bəzən bu yumor qərəzsiz, şirin və xoşməramlıdır;əksar hallarda isə o,zəhər kimi acı,iti qilınc kimi kəsərlidir. Fransua Rabl

Dünya yazıçılarının nağıllları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni