Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası

Kitabda zaman etibarı ilə çox qısa müddətdə millət və dövlət maraqları baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan bir sıra layihələri uğurla gerçəkləşdirərək Cəmiyyətdə mərhəmət və xeyirxahlığın ali ünvanına çevrilm

Sədaqət Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq

Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında“Mədəniyyətşünaslıq” fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdimolunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya vəAzərbaycan filoso

İlqar Hüseynov,Nigar Əfəndiyeva. Turizmin əsasları

“Turizmin əsasları” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət vəİncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər.Dərslikdə turizm sahəsinə kompleks şəkildə yanaşılmış, turizmelminin müasir tələbl

Ə.Q.Əlirzayev. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması

Kitabda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi rolu və onun yeri müəyyənləşir.Turizmin inkişafının əsas iqtisadi, maliyyə aspektləri qiymətləndirilir.Turizmin modeli, onun əəsas parametrləri qiymətləndirilir.

Gülarə Balayeva. İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri

Kitabda ibtidai təhsilin məzmununun nəzəri problemləri araşdırılır,ibtidai təhsilin məzmununun prinsipləri, funksiyaları, stuktur məsələləritəhlil edilir.Kitab müəllimlər və gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.