Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Quliyev Natiq. Elektron imza, elektron kommersiya: informatika

Quliyev Natiq. Elektron imza, elektron kommersiya: informatika

Xələfov A. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş

Xələfov A. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş

Xələfov Abuzər. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi

Xələfov Abuzər. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi

2022-ci il üçün əlamətdar və tarixi günlər təqvimi

2022-ci il üçün əlamətdar və tarixi günlər təqvimi

İzahlı idman terminləri

“İzahlı idman terminləri” sorğu kitabında idman sahəsində ümumi, ən çox işlənən terminlər, müasir dövrdə ölkəmizdə və dünyada geniş yayılmış söz - terminlər əlifba sırası iiə verilmişdir. Lüğətin məqsədi əsas idm