Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Həmidə Məmmədquluzadə

Biblioqrafik vəsait

Nəsiman Yaqublu. Məmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadəninhəyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda,həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Ensiklopediyada

Əli Xəlilli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət

Əli Xəlilli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət. Gürcüstanda təhsü alan azərbaycanlı məktəblilər, Azərbaycanda təhsil alan gürcü vətəndaşlanmız üçün maraqlı və gündəlik müraciət edəcəkləri faydalı bir kitabdır.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğətə əvvəlki n

Ə. Qocayev, Ş. Quliyeva, S. Əliyeva. Trixi anlayış və terminlərin izahlı lüğəti

Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçünvəsait. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindəntəsdiq olunmuş proqram və dərsliklər əsasındatərtib olunmuşdur