Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Xəlilli Əli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət

Xəlilli Əli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət

Məmmədov F., Səmədova Ü.,Hüseynov Q. Günəş energetikası terminləri lüğəti

Məmmədov F., Səmədova Ü.,Hüseynov Q. Günəş energetikası terminləri lüğəti

Əhməd qızı Nəsibə. Hidrometeoroloji Lüğət

Hidrometeoroloji lüğət kitabında hidrologiya, meteorologiya,okeanologiya və onlarla təmasda olan elmlərə aid 1500-ə qədər termin və anlayışların izahı verilir. Lüğət hidrologiya, meteorologiya, okeanologiya sahəsində və onlarla təma

Sabir Rüstəmov. Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti (İngiliscə-Azərbaycanca)

Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti (İngiliscə-Azərbaycanca)