Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Ziqmund Freyd. Sevgi məktubları

Elə yaradıcı şəxsiyyətlər var ki, onların irsinə zaman-zaman ehtiyac duyulur,müraciətlər edilir, fikirlərinə yeni-yeni baxışlar yaranır. Froud da bu baxımdan istisnadeyil. Onun yazdığı elmi əsərlər, oxuduğu mühazirələr bu gün

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğətə əvvəlki n

Ə. Qocayev, Ş. Quliyeva, S. Əliyeva. Trixi anlayış və terminlərin izahlı lüğəti

Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçünvəsait. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindəntəsdiq olunmuş proqram və dərsliklər əsasındatərtib olunmuşdur

Novruz bayramı eksiklopediyası

Kitaba  novruz adət-ənənələri, mətbəx nümunələri, mərasim oyunları və s. haqqında məlumatlar daxil edilmişdir.

İdman terminlərinin izahlı lüğəti

Sorğu lüğətində müasir dövrdə ölkəmizdə və dünyada geniş yayılmış, çoxişlənən terminlər əlifba sırası ilə verilmişdir.