Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon MKS

Rakim Zeydullazadə. Yunus Əmrə. Sufizm

Sufizm. Yunus İmrə.(1240-1320) Sufizmin tarixinə və mahiyyətinə dair. “Sufizm və ya təsəvvüf” mahiyyət etibarilə eyni mənanı ifadə edən anlayışlardır. Eyni inanc sistemini ifadə etmək üçün her iki termindən paralel şəkildə

Ziqmund Freyd. Sevgi məktubları

Elə yaradıcı şəxsiyyətlər var ki, onların irsinə zaman-zaman ehtiyac duyulur,müraciətlər edilir, fikirlərinə yeni-yeni baxışlar yaranır. Froud da bu baxımdan istisnadeyil. Onun yazdığı elmi əsərlər, oxuduğu mühazirələr bu gün

Fridrix Nitşe. Zərdüşt belə deyirdi

Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrət

Azərbaycanın milli kimliyi

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Azərbaycan milli kimliyinin təhlilinə həsr olunmuş, öz sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislər tərəfindən yazılmış 23 məqalə əksini tapmışdır. Kitab “Müasir İnkişaf” İctimai B

Deyl Kornegi. Dostu necə qazanmalı və insanlara təsin etməli

Oxuculara tanınmış amerikalı mütəxəssis Deyl Karneginin (1888–1955) kitabının tərcüməsini təqdim edirik. Kitabda söhbət kapitalizm şəraitində insanlar arasında münasibətlərdən getsə də, zənn olunur ki, müəllifin müşahidəl