Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Fridrix Nitşe. Zərdüşt belə deyirdi

Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrət

Azərbaycanın milli kimliyi

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Azərbaycan milli kimliyinin təhlilinə həsr olunmuş, öz sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislər tərəfindən yazılmış 23 məqalə əksini tapmışdır. Kitab “Müasir İnkişaf” İctimai B

Deyl Kornegi. Dostu necə qazanmalı və insanlara təsin etməli

Oxuculara tanınmış amerikalı mütəxəssis Deyl Karneginin (1888–1955) kitabının tərcüməsini təqdim edirik. Kitabda söhbət kapitalizm şəraitində insanlar arasında münasibətlərdən getsə də, zənn olunur ki, müəllifin müşahidəl

Rasim Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti

Kitabda qədim, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri araşdırılır, incəsənətimizin zəngin ənənələri hərtərəfli şərh

Firidun Şuşinski. Azərbaycan xalq musiqiçiləri

Görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinskinin "Azərbaycan xalq musiqiçiləri" adlı samballı əsərində Azərbaycan xalqının mənəvi xəzinəsinin ən maraqlı, aktual sahələrindən birinə toxunulur. Kitabda xalq musiqisi və onu