Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS
Görkəmli şəxsiyyətlər
29 Oktyabr , 2018
Abdullayeva Limunət Nurullah qızı 1939-cu ilin 4 noyabr tarixində Qax rayonunun Qax Muğal kəndində anadan olmuşdur. İndiki Qax şəhər 1 nömrəli orta məktəbi (1956), Bakı Kooperativ ticarəti Texnikumunun əmtəəşünaslıq şöbəsini (1959), Əməkdar mədəniyyət işçisidir (1975). 1967-ci ildə qiyabi yolla M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitunu bitirib (indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti). 1962-ci ildən Qax rayon Mədəniyyət Evində təlimatçı-metodist, 1963-cü ildə 1994-cü ilə qədər Qax rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri, 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Qax rayon Tarix- Diyarşünaslıq muzeyinin direktoru vəzifəsində işləmişdir. Rayonda bədii özfəaliyyətin və xalq yaradıcılığının, musiqi təhsilinin inkişafında, mədəniyyət müəssisələrinin təşkili və maddi bazasının möhkəmləndirilməsində böyük xidməti olmuşdur. Rayonda 68 kitabxana, 55 klub-müəssisə, musiqi-incəsənət, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, SSRİ xalq artisti İsmayıl Dağıstanlının ev muzeyi, rəsm qaleriyası, xalq teatrları, Dövlət Kukla Teatrı və s. mədəni-maarif müəssisələri bilavasitə onun rəhbərliyi altında təşkil edilib. Dəfələrlə şəhər və rayon Sovetlərinin deputatı seçilib. 1976-cı ildə “Şərəf nişanı” 1986-cı ildən “Xalqlar dostluğu” ordenləri ilə təltif edilmişdir. İki övladı var. 2016-cı ilin oktyabrında vəfat etmişdir.