Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS
Görkəmli şəxsiyyətlər
4 Fevral , 2019

1945-51-ci illərdə Qax  rayonunda kitabxana müdiri işləmişdir. 1956-cı ildən M.F.Axundov  adına, daha sonra Elmi-Tədqiqat  Pedoqoji Elmlər İnstitutunda elmi işçi olmuş, 12 elmi –metodik  məqalənin, 2 şeir kitabının müəllifidir.