Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS
Rayon haqqında
26 Fevral , 2015

      Qaxda Mədəniyyət Nazirliyinin əmrinə əsasən 1 iyun 1986-cı il tarixdən rayon Rəsm Qalereyası fəaliyyətə başlamışdır. Qalereyada 230 ədəd rəsm vardır. Ekspozisiyası 4 salondan ibarətdir. Böyükаğа Mirzəzаdə, Fərhаd Хəlilоv, Хаlidə Səfərоvа və s. kimi tаnınmış rəssаmlаrın əsərləri nümаyiş еtdirilir.  
Ünvan: AZ3400,Qax şəhəri 20 Yanvar küç. 93a 
Telefonu: (0144-4-30-18)